B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Hrabrost za korak ka promeni

autor: Aleksandra Golubović | 14.11.2017
Hrabrost za korak ka promeni

Često se susrećemo sa konstatacijom ili pitanjem -  Nemam hrabrosti da... Kako da sebe motivišem za promenu...?

Ako se javi i ojača sumnja u vlastite sposobnosti, strah zauzima mesto hrabrosti.
Strah se tada može predstaviti na različite načine i često uspešno sabotirati samu osobu.
Strah od neznanja, novog, greške, odbacivanja od važnih drugih osoba, strah od razočarenja, strah od napora (da li ću moći) koji treba uložiti u promenu,…
Sve to, mogli bi objediniti strahom od neuspeha!

Rođenjem smo stekli tzv. matricu Referentnog Okvira – strukturu koja nam omogućava da u njoj ispisujemo i skladištimo svoje iskustvo od prvog do poslednjeg dana života i tako formiramo svoj vrednosni sistem. Na taj način Referentni Okvir omogućuje da se orijentišemo u odnosu na druge, svet i sebe u skladu sa protokom vremena, nužnim sazrevanjem i promenama u nama i oko nas.

Međutim, naša potreba za sigurnošću je veoma snažna i svakim mogućim istupanjem u nepoznati deo polja našeg RO i van njega, alarmira sistem da preispita da li je promena rizična ili ugrožavajuća za samu osobu.

Pretpostavljam da postoje različiti arhitektonski tipovi pčelinjih košnica. Isto tako pretpostavljam da je većini poznat tip košnice koje imaju nekoliko ramova sa saćem vertikalno poredjanih jednih do drugih. Pčelice izvlače heksagone u vosku tako što se kreću od kraja ramova ka njihovoj sredini, nepogrešivo. Drugim rečima, nema objašnjenja kako ne nastane greška u dimenziji heksagona koji se na kraju formira u sredini saća. Možda bi voleli, ali ne možemo sve da znamo, neka nešto ostane tajna prirode, Stvaraoca, kako god… Tako je i sa našim Referentnim okvirom - moglo bi se reći da je analogan saću. Tako i naš rod u prvim danima života najpre ispunjava onaj deo saća u svojoj matrici kojim razvija sposobnosti neophodne za preživljavanje.

Tri važna faktora u vidu pitanja, Šta svet (kontekst) zahteva? /Šta drugi očekuju?/Šta ja želim? – trebalo bi podjednako da utiču na sadržinu, dinamiku i ispoljavanje našeg RO. Kada je fokus veći na zahtevima sveta i očekivanjima drugih, osoba je u slabom kontaktu sa sopstvenim željama ili neke od njih čak nije ni osvestila. Zanemarivanje važnosti kontakta sa sopstvenim željama osobu održava u tzv. “Zoni komfora” - zoni egzinstecncijalne sigurnosti.

Psihološka sigurnost je naš doživljaj da nas drugi vide kao osobu na određen način, tako dobijamo potvrdu da postojimo kao osoba u datom kontekstu. Ako se više oslanjamo na sliku drugih o nama, a ona je nekad neadekvatna, nedovoljna ili izostaje, javlja se strah.

Biti u kontaktu sa sopstvenim željama znači da smo aktivni prema sredini, drugima, tražimo interakciju, povezujemo se, razvijamo kreativnost, izazivamo promene kojima unapređujemo kvalitet sopstvenog života i života drugih. Svesnost o matrici koja nam je rođenjem data kao potencijal sa brojnim “heksagonima” treba da budi našu radoznalost i naše samoodgovorno ponašanje prema našim kapacitetima. Van zone poznatog dajemo sebi šansu da razlikujemo nametnuta očekivanja od naših želja. Napor doživljavamo tada uživanjem u angažovanju koje vodi ispunjenju naših želja, i tako obogaćujemo vrednost slike sopstvene ličnosti u sopstvenim očima, a to se zove samopoštovanje.