B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Da li vaša profesija utiče i na partnera?

autor: Aleksandra Golubović | 10.08.2017
Da li vaša profesija utiče i na partnera?

“Smatram da je to profesija koja nikako nije za porodičnog čoveka, da nosi dosta loših stvari sa sobom i da totalno remeti koncepciju jedne normalne, zdrave porodice.” - reči su jedne mlade žene koja je svom mužu postavila uslov da će se razvesti ukoliko ne promeni zanimanje.

Poput ove, neretko se suočavamo sa sličnim izjavama - “(Profesija), nisu ti one prijatelju, baš za ženidbu…”, “(Profesija), na njega ne možeš računati da će ti biti veran”, “To ti je draga, idealan posao za ženu, fiksno radno vreme…”, “Drž’ se ti ćerko njega ima dobar posao…”. Ovakvim stereotipijama se najčešće osporava pravo na harmoničan porodičan život osobama određenih zanimanja. Šta je to što u nekim zanimanjima može biti opasno za partnerski odnos i porodičan život? Posmatrajući kroz prizmu ovakvih uverenja nameće se utisak da uspešnost veze/braka, izgradnja poverenja u odnosu, prvenstveno zavisi od izbora zanimanja partnera, odnosno sadržaja same profesije.

Izbor profesije je aspekt života svakog od nas sa kojim se u velikoj meri identifikujemo, jer u najvećoj meri proističe iz naše ličnosti, naših kreativnih potencijala i potreba. „Ja sam – trgovac, ekonomista, novinar, poslastičar, glumac, vatrogasac, košarkaš, hirurg, bravar, učitelj, pevač…”. Kada osećamo da smo ostvareni, ispunjeni i zadovoljni poslom koji obavljamo mnogo lakše izlazimo na kraj sa mnogim nužnim ograničenjima i nesporazumima koji su sastavni deo svakodnevnog života jer u tome „ja sam...“ osećamo da je to polje u kome se dobro snalazimo, vladamo, uživamo i kome se uvek vraćamo, kao mestu sigurnosti.

Međutim, kada posao radimo samo iz razloga da bi obezbedili osnovnu egzistenciju ili zbog toga što bliske osobe misle da je to dobro za nas, odnosno smatramo da tako stičemo ugled i status, osećaj ispunjenosti i zadovoljstva je trenutan i nezadovoljstvo može da preplavi osobu čak i kada je materijalna egzistencija sigurna, a status i ugled stečen. Svako sputavanje onoga što jesmo ne može da dugoročno da dobre rezultate po nas same, a onda svakako nepovoljno utiče na odnose sa drugima. U navedenim uverenjima gusto izbija strepnja i strah da partnerima koji biraju određene profesije nije za verovati da mogu biti verni, posvećeni, odani partneru i porodici. Upravo ovakav intenzivan emocionalni doživljaj doprinosi upornom održavanju takvih predrasuda i nedozvoljava preispitivanje uzroka takvih sumnji. A svaka sumnja teži da bude potvrđena...

Izbor zanimanja, odnosno sadržaj aktivnosti same profesije, tesno je povezano sa strukturom vremena koju profesija na taj način određuje. Vremenski period koji provodimo u radu svakako zavisi i od napora koji određena aktivnost zahteva. Prema tome bi trebalo i da se prilagođava broj sati provedenih u radu kao i interval neophodnih pauza. Ukoliko nečije zanimanje zahteva veći broj sati angažovanja u radu ili satnicu koja podrazumeva smenski rad ili dežurstva, česta i duga odsustva od kuće, to značajno utiče na ostatak organizacije vremena te osobe. A to dalje može da dovede do konflikata u samoj osobi kao i konflikata u odnosu prema drugima. Više vremena provedeno u radu smanjuje vreme za bliske, prisne odnose, ali i vreme koje je neophodno da osoba provede u izolaciji - sama sa sobom.