B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Bračna terapija

autor: Aleksandra Golubović | 29.09.2016
Bračna terapija

Šta se to desi da nakon izvesnog niza godina dve osobe koje su bile bliske više ne razumeju jedna drugu?

Različiti su i intimni razlozi koji dovode do narušene komunikacije u partnerskom odnosu što dalje pojačava nezadovoljstvo i narušava bliskost ili čak dovodi do njenog potpunog gubitka. Nažalost, tek tada partneri donesu odluku da zatraže stručnu pomoć.

Najčešće, različite zablude dovode do nesklada u partnerskom odnosu, a koje proizilaze iz rigidnog i često nesvesnog uvažavanja osnovnih principa uloga muškarca i žene - snažniji odnosno nežniji pol. Neretko čujemo, da su žene emotivnija bića, a muškarac je taj koji treba da u najvećoj meri doprinosi materijalnoj egzistenciji porodice. Sama formulacija žene su emotivnija bića je nezgrapna. Kao da su emocije nešto što se može meriti ili su same po sebi opasne pa nije poželjno da ih imaju oni koji se bave poslovima kojima obezbeđuju golu egzistenciju.

Svaka kultura ima svoje obrasce koji su društveno prihvatljivi u vezi sa načinom ispoljavanja doživljaja određenih emocija u različitim kontekstima. Najčešće, dečaci ne smeju da plaču ili čak da osećaju tugu jer tako kvare opšti utisak o muškom rodu kome je glavni atribut snaga. Tuga, ganutost, izražavanje ljubavi nežnošću, pažnjom, mogu da budu previše emotivni i da više odgovaraju ideji da su rezervisani za žene, jer žene su emotivnije.

Odluka u vezi sa odlaskom na bračno savetovanje ili bračnu psihoterapiju je u skladu sa važnim životnim događajima. Emocije se javljaju onda kada radimo nešto važno, samim tim smo u riziku da neke emocije koje nije u redu ispoljiti sada ispoljimo pred osobom koja je stranac, i to stručnjak koji je u stanju da pročita sagovornika. Kada je reč o ženi, često, kulturološki je nametnuta zabrana na ljutnju. Reakcije u ljutnji su povišen ton, žustra gestikulacija, naglašena mimika. Onaj koji se ljuti može sebe neopravdano da postavi u poziciju moći i da ljutnju koristi kao sredstvo da postigne ono što zahteva od sagovornika, ali takva namera opisuje u tom slučaju nesocijalizovanu ljutnju. Reakcije u ljutnji mogu da podsete i na agresivno ponašanje što u bilo kom socijalnom kontekstu nije prihvatljivo.

Potpuno neopravdano od ranog uzrasta ženskom detetu se uskraćuje pravo da izrazi adekvatnu ljutnju kada oseća osujećenost neke svoje želje ili ugroženost da bi želja mogla biti osujećena, uz povišen ton, žustru gestikulaciju i naglašenu mimiku. Šta više, ukoliko sebi to dozvoli može u skladu sa svojom naglašenom emotivnom prirodom da dobije epitet histerična. Svaki od partnera sa svojim rigidnim stavom o polnim ulogama može izvesno vreme ostati u zastoju, ne prepoznajući sam uzrok tog zastoja. On sa nadom da će ona prestati sa svojim emotivnim izlivima, a ona sa nadom da će ipak uspeti da mu objasni svoje nezadovoljstvo.

Kada se nade rasprše, potiskivane emocije kao dugo zarobljena negativna energija sada nalazi svoje kanale i najčešće se ispoljava upravo tada neadekvatnom ljutnjom, besom, neretko i tugom kada se partneri suoče sa mogućim gubitkom odnosa. Suočavanje sa mogućim gubitkom tada može da pojača otpor odlasku na bračno savetovanje upravo iz straha od konačnog suočavanja sa krajem.

Šta je pravi cilj bračne psihoterapije?

Cilj svake pa i bračne psihoterapije nije nova ili neka druga ličnost, već se promena do koje dolazi kroz ovaj proces odnosi na oslobađanje nerealnih uverenja, predrasuda, loših navika kako bi se ličnost realizovala u skladu sa svojim istinskim bićem. Tek tada u najvećoj meri slobodna ili bar svesna svojih ličnih prepreka osoba je spremna i za kvalitetan partnerski odnos sa istom ili nekom drugom osobom.

Emocije su neodvojive od osobe koja ih doživljava i nemaju privilegiju da se dele na emocije za žene i emocije za muškarce. Rezultat su naših  uverenja i uvek su znaci da nam se dešava nešto što je za nas važno i govore šta nam je činiti u datoj situaciji. Kada su naša uverenja realna doživljavamo adekvatne (prijatne i neprijatne) emocije. Međutim ako nemamo realnu sliku stvarnosti verovatno je da ćemo doživljavati neadekvatne (prijatne i neprijatne) emocije koje će nas voditi u ćorsokak.