B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Igra u službi zabave i zdravlja dece!

autor: Dr Slavica Bekić | 09.05.2019
Igra u službi zabave i zdravlja dece!

Posle tmurnih i hladnih dana konačno je i u naše krajeve stiglo sunce! Vreme je da se računari i telefoni zamene loptom, rolerima i mnogim drugim rekvizitima, a soba ili igraonica parkovima i igralištima.

Deca su psihofizički spremna za bavljenje ekipnim sportom u uzrastu od 6-10 godina. U našoj zemlji je to uzrast od 7 godina, što se i poklapa sa vremenom polaska u školu.

Sport jača duh i telo!

Statistika pokazuje da su deca koja se bave bilo kojim sportom zdravija. Sport jača i duh i telo, podstiče razvijnje psihofizičkih veština, koordinaciju pokreta, uči ih da je život sazdan od pobeda i poraza, pruža saznanje o potrebi i koristi timskog rada, te doprinosi  boljem i lakšem sklapanju poznanstava i prijateljstava. Sport doprinosi i boljem razvoju i jačanju koštano-mišićnog sistema i sprečava pojavu gojaznosti. Kasnije u životu, sport smanjuje rizik za pojavu kardiovaskularnih bolesti, arterioskleroze i dijabetesa tipa 2.

Jedan od najboljih i najkvalitetnijih načina da se deca dobro zabave a da to bude i korisno za njihovo zdravlje je bavljenje sportom. Kako decu motivisati da izaberu sport koji će im se svideti i prijati, a da ga ne dožive kao želju roditelja i obavezu? Kao i sve kada su deca u pitanju i u svet sporta je najbolje krenuti lagano, kroz igru i zabavu. Pustiti decu da sama izaberu kojim sportskim aktivnostima žele da se bave kako bi im to pričinjavalo zadovoljstvo, da ih opušta i tako postane izvor njihove radosti. Nikako da izbor bude po želji roditelja, mimo volje deteta, jer bi to za njega bilo opterećenje i postalo izvor frustracija.

Sport kao sastavni deo života dece!

Jako je važno da sport postane sastavni deo života deci u najranijem detinjstvu, jer jednom stečena navika se lako nastavlja i održava u odraslom dobu. Poželjno je da dete provede svakodnevno barem 60 minuta u sportskim aktivnostima. Svako je dete posebno na svoj način, zbog toga je zadatak roditelja da pažljivo osmisle koji bi to sport bio najbolji za njihovog mališana, a da bude prilagođen njegovom interesovanju i psihofizičkim aktivnostima. Pre svega treba proceniti je li dete više za individualan ili ekipni sport. Svakako odluku treba doneti zajednički, a ako se dete i pored toga predomisli i poželi da ga napusti, nikako ga ne prisiljavati na ostanak, nego razgovorom doći do zaključka koji bi to drugi sport bio zanimljiviji za njega.

Deca su nestrpljiva, znatiželjna i sklona promenama interesovanja, zato im treba biti podrška, pratiti ih i usmeravati ka sportu koji najviše odgovara njihovim sposobnostima. Zato ne čekajte mnogo, iskoristite lepe dane i potencijal vašeg mališana- vreme je za sport!