B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Bolje sprečiti nego lečiti!!!

autor: Dr Slavica Bekić | 11.10.2018
Bolje sprečiti nego lečiti!!!

Osnova delovanja pedijatara je briga o zdravlju novorođenčeta, odojčeta, malog i predškolskog deteta kao i briga o adolescentima. Takvu vrstu brige o njihovom zdravlju obuhvata preventivna pedijatrija. Pored brige o zdravstvenom stanju dece i omladine, preventivna pedijatrija obuhvata i pitanja koja se najčešće javljaju tokom zdravstvenih poseta i nezadovoljenim potrebama i izazovima u budućnosti u preventivnoj pedijatriji.

Prilikom zdravstvene posete pedijatri pored izvođenja standardnih radnji prilikom pregleda zdravog deteta mogu i trebaju da procene kognitivni razvoj, socijalnu prilagođenost i porodični život deteta. Efikasnost zdravstvenog nadzora nad decom zavisi u mnogome od uspostavljene dobre komunikacije pedijatra sa detetom kao i njegovom porodicom u celini. Jedino zajedničkim naporom mogu dovesti do optimalnog zdravlja deteta koje raste.

Značaj preventivnih pregleda

Zdravlje nije samo odsustvo bolesti nego čini sklop fizičkog i mentalnog zdravlja, kao i socijalnog, sredinskog i ličnog zadovoljstva. Prilikom preventvnih pedijatrijskih pregleda pedijatar širi svoju delatnost sa dijagnostičara i onoga koji leči na onoga koji savetuje i zdravstveno prosvećuje decu i roditelje. Pristupačnost pedijatara u zajednici i njihova dostupnost za svakodnevne potrebe dece doprinosi poboljšanju zdravstvenog nadzora, te pravilnoj proceni zdravstvenog stanja deteta, a samim tim i ranom uočavanju potrebe za lečenjem.

Takođe se preventivno može delovati i kroz grupne posete koje traju oko 45-60 minuta putem kojih bi se istovremeno moglo edukovati više porodica, te razmenjivati iskustva mađu sobom i tako činiti grupe podrške. Grupne posete porodica sa odojčetom mogu poboljšati znanje roditelja o razvoju i ishrani deteta, te značaju vakcinacije i prevencije rahitisa u prvoj godini života. Porodice sa adolescentima imaju koristi od grupnih poseta u cilju poboljšanja znanja o štetnosti od pušenja i konzumiranja alkohola i opojnih droga, te koristi od pravilne ishrane i bavljenja sportom po razvoj tela i duha.

Najčešće teme preventivnih pregleda

Najčešće teme koje se obrađuju tokom preventivnih pregleda su pitanja o ishrani, nicanju zuba kod odojčadi, problema  spavanja vezane za teškoće pri zaspivanju i čestim noćnim buđenjem tokom prve godine života, zatim pitanja vezana za usvajanje higijenskih navika, te ispade besa kod dece i uspostavljanja discipline u porodici i okruženju. U grupama porodica sa adolescentima promocija zdravlja se odnosi na prikazivanja štetnosti od duvana, konzumiranja alkohola i opojnih droga, gojaznosti, te uputstvima kako uočiti vršnjačko nasilje i kako ga iskoreniti.

Takođe prikazivanje uticaja medija, naročito televizije, na zdravlje dece ispoljavanjem nepovoljnih efekata nakon gledanja programa sa nasilnim i agresivnim sadržajem. Trebalo bi upozoriti roditelje da se deca ograniče na 1-2 h dnevno gledanja televizije, odabira boljih programa i preporuka za bavljenje sportskim aktivnostima u slobodno vreme.

Nezadovoljene potrebe i budući izazovi u preventivnoj pedijatriji su nove imunizacije radi sprečavanja širenja infekcija među decom, te poboljšanja skrining testova radi postavljanja rane dijagnoze bolesti, koje bi doprinele ranom i uspešnom lečenju.

Izazov za pedijatre u preventivnom delovanju je da nalaze nove načine za lakše i brže otkrivanje opasnosti po zdravlje dece, te načina da se te opasnosti otklone i tako poboljša kvalitet života koji će dovesti i do produženja životnog veka u skoroj budućnosti. Preventivna pedijatrija zahteva predanost pedijatara i želju za stalnim unapređenjem zdravlja dece koju leče i njihovih porodica.Samo zajedničkim snagama pedijatri i roditelji kao i društvo u celini mogu dovesti do dobrog zdravlja i blagostanja dece. Srećan je ko dobije dete, a bogat ko ga sačuva!