B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

ZNAČAJ RIBOLOVA U ISHRANI ČOVEKA

autor: Gomex | 08.02.2018
ZNAČAJ RIBOLOVA U ISHRANI ČOVEKA

Više od dve trećine tj. oko 360 miliona kvadratnih kilometara Zemljine površine je pokriveno vodom i ukupna produkcija organskog materijala iz vodenih ekosistema je procenjena na preko 40 000 miliona tona.

Ribe se, sa pojedinim vrstama sisara, nalaze na vrhu vodenih ekosistema i one su najbrojnije među kičmenjacima sa preko 20 hiljada poznatih vrsta.

Više od polovine ukupnog broja vrsta riba (58%) nastanjuje morske ekosisteme a 42% su slatkovodne ribe.

Morske vrste riba su najzastupljenije u toplim morima (8000 vrsta). U polarnim morima je registrovano 1100 vrsta.

Od davnina, ribolov je bio jedan od bitnijih izvora hrane za čovečanstvo a pri tome je i obezbeđivao zaposlenje i ekonomsku dobit onima koji su bili uključeni u ovu delatnost.

Međutim, sa naučnim dostignućima i naglim razvojem opreme koja se koristi u ribarstvu, postalo je jasno da vodeni resursi, iako obnovljivi, nisu beskrajni, i zahtevaju pravilno upravljanje da bi njihova ekonomska, nutritivna i socijalna uloga u rastućoj svetskoj populaciji bila održiva.

Zbog konstantnog povećanja populacije ljudi u svetu i posledično, zbog nedostatka obradivih površina i hrane, sve se veći naglasak stavlja na ribu kao izvor proteina i drugih hranjivih materija. Od ukupnog broja vrsta riba najveći ekonomski značaj ima oko 65 vrsta koje u ukupnom ulovu ribe učestvuju sa preko 50%.

Od ukupne količine proizvedene ribe i ostalih animalnih plodova voda u akvakulturi, najveći deo se proizvede u slatkim vodama (65%), zatim u marikulturi (30%) a najmanje u bočatim vodama (7%). Ulov iz otvorenih voda i akvakultura su 2006. godine ukupno proizveli 110 miliona tona ribe, čime su obezbedili 16,7 kg po glavi stanovnika u svetu. U ovim brojevima, akvakultura učestvuje sa 47% i ona je jedan od sektora u industriji proizvodnje hrane koji se najbrže razvija. Kina je najveći proizvođač ribe sa prijavljenom proizvodnjom od 51,5 miliona tona u 2006. godini. Od toga je 17,1 miliona tona ulov iz otvorenih voda a 34,4 miliona tona ribe iz akvakulture.