B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Bezbednost ribe kao namirnice

autor: Gomex | 10.05.2018
Bezbednost ribe kao namirnice

Najveći izvor kontaminacije ribe patogenim mikroorganizmima su nehigijenski uslovi tokom njene prerade. Proizvodi od ribe koji su potpuno termički obrađeni ili konzervisani na neki drugi način, često mogu biti predmet unakrsne kontaminacije. Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes, patogene forme Escherichia coli i Yersinia enterocolitica  često se nalaze u vodenoj sredini, a samim tim i na površini riba, pa su mogućnosti za unakrsnu kontaminaciju tokom njene prerade velike.

Riba kao namirnica ima potencijal da izazove širok spektar oboljenja kod osoba koje je konzumiraju, s obzirom na mogućnost kontaminacije i rasta patogenih bakterija tokom proizvodnog procesa, od trenutka izlova do finalne pripreme i konzumacije.

Poznavanje prirode glavnih patogena iz hrane omogućilo je razvoj kontrolnih mera koje se mogu implementirati u proizvodni proces i efikasno eliminisati ili značajno smanjiti rizik od izbijanja bolesti izazvanih ovim mikroorganizmima. Procesi sanitacije i kontrolne mere bezbednosti proizvoda od ribe, kroz ceo proizvodni ciklus moraju se i dalje  unapređivati.

Mikroorganizmi iz ribe mogu izazvati bolesti kod ljudi koji je konzumiraju a prema izvorima kontaminacije mogu se podeliti na nekoliko grupa.Kod ljudi uzročnici bolesti izazvanih konzumiranjem kontaminiranih namirnica često su patogeni mikroorganizmi koji u hranu dospevaju od strane bolesnih osoba ili asimptomatskih nosilaca koji su uključeni u proizvodni proces.

Bakterije kao što su Salmonella spp. i Shigella spp. često fekalnom ili oralnom transmisijom dospevaju do ribe, a ona im, s obzirom na svoj hemijski sastav, omogućava veoma brzo umnožavanje ukoliko su uslovi skladištenja za to odgovarajući. Čak i kada nivo kontaminacije nije veliki, ako termička obrada proizvoda nije adekvatna ili ako potpuno izostane, moguć je razvoj simptoma bolesti.

Najveći rizik sa sobom nose proizvodi od ribe koji se konzumiraju sveži (kao sušimi i suši) kao i konzumacija školjkaša.Riba koja se izlovljava u priobalnim vodama u koje se ispuštaju kanalizacija i otpadne industrijske vode, može predstavljati poseban rizik za trovanje patogenim bakterijama i virusima fekalnog porekla.