B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

5 KLJUČEVA ZA BEZBEDNOST NAMIRNICA

autor: Gomex | 21.09.2017
5 KLJUČEVA ZA BEZBEDNOST NAMIRNICA

Bezbednost hrane je u današnje vreme obaveza koju svako ko dolazi u kontakt sa hranom mora da ispuni. Osim sistema koji postoje da bi se ostvarila bezbednost hrane, moraju se poštovati i pet principa za bezbedniju hranu, kao preduslov koji proizvođači ali i sam kupac moraju da ispune da ne bi došlo do trovanja hranom.

1. Održavajte čistoću i higijenu - redovno pranje ruku (pre i posle jela, pre rukovanja sa hranom, posle upotrebe toaleta) kao i redovno pranje površina i alata koji se koriste u pripremi hrane.

2. Odvojite sirovu od kuvane hrane - ovako se sprečava unakrsna kontaminacija. Uvek, prilikom pripreme hrane, posle obrade termički neobrađenih proizvoda, isperite površinu pa tek onda koristite površinu za obradu termički obrađene hrane. Moraju se razdvojiti i različite vrsta mesa, ukoliko se pripremaju u isto vreme, a najbolje je koristiti posebne površine za svaku vrstu hrane koja se priprema.

3. Hrana mora biti potpuno termički obrađena - hrana koja nije potpuno termički obrađena je pogodna podloga za rast mikroorganizama u hrani, pri čemu može doći do trovanja hranom, odnosno pojave bolesti čiji su izazivači bakterije koje se nalaze u hrani. Meso mora biti termički obrađeno a nikako živo u sredini, jer se na taj način sprečava rast mikroorganizama.

4. Čuvanje hrane - svi mikroorganizmi rastu na određenim temperaturama. Da bi se sprečio njihov rast hrana se mora skladištiti na temperaturama koje sprečavaju njihov rast i razvoj. Poželjno je imati frižidere koji poseduju termometar sa kojeg se može očitati temperatura u frižideru. Mleveno meso se čuva na temperaturi od +2°C, meso živine na +4°C,  jaja na +10°C a sveže mleko na +8°C.

5. Sirove namirinice koje se koriste moraju biti sigurne - uvek ih kupujte od proverenih dobavljača i proizvođača i obratite pažnju na način i temperaturu skladištenja kao i na rok upotrebe.

Potrošači moraju da znaju da je proizvođač odgovoran za bezbednost hrane i da je samim tim u obavezi da vam isporuči hranu koja je bezbedna. Međutim, ukoliko dođe do unakrsne kontaminacije tokom pripreme hrane u vašem domaćinstvu ili kvara usled neadekvatne temperature u vašem rashladnom uređaju, odgovornost snosi sam potrošač.