B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Porodični Magazin

Stručnjaci o hrani

Pakovanje ribe u modifikovanu atmosferu
autor: Gomex | 06.12.2018

Pakovanje ribe u modifikovanu atmosferu

Bezbednost hrane i laka dostupnost svih vrsta namirnica je veoma bitan faktor o kome svaki proizvođač mora voditi računa ako želi da bude konkurentan na tržištu. Od  momenta kad je voće ubrano, stoka zaklana ili riba uhvaćena, trka sa vremenom počinje. Od tog trenutka, prirodna razgradnja i kvar ugrožavaju kvalitet i održivost proizvoda.

Akrilamid (AA) u termički obrađenoj hrani
autor: Gomex | 08.11.2018

Akrilamid (AA) u termički obrađenoj hrani

Akrilamid (AA) je molekul niske mase koji se formira tokom termičke obrade hrane (prvenstveno prženja i pečenja), kada temperatura pređe 120°C. Predstavlja međuproizvod tzv. Majlardove reakcije između amino kiseline asparagin i određenih šećera koji se nalaze u hrani. Smatra se toksičnim za nervni sistem i potencijalnim karcinogenom.

Meso i saveti za kupovinu mesa i mesnih proizvoda
autor: Gomex | 11.10.2018

Meso i saveti za kupovinu mesa i mesnih proizvoda

Meso i proizvode od mesa, bilo da su ohlađeni ili zamrznuti, treba da stavljamo u korpu kada smo pri kraju sa kupovinom. Vreme koje meso provede od vitrine u prodavnici do našeg frižidera ne bi trebalo da bude duže od 60 minuta. Čim stignemo kući, meso i proizvode od mesa treba odmah da stavimo u frižider ili zamrzivač. Meso treba uvek da bude upakovano u posebnu plastičnu kesu.

Bezbednost i kvalitet hrane
autor: Gomex | 07.06.2018

Bezbednost i kvalitet hrane

Bezbednost i kvalitet hrane može da se osigura primenom današnjeg savremenog pristupa proizvodnji hrane koji se zasniva na kontroli celog proizvodnog lanca hrane, odnosno kako se to uobičajeno i jednostavno kaže kontrolom od „njive do trpeze“. 

Hemijske opasnosti iz hrane našeg doba!
autor: Gomex | 24.05.2018

Hemijske opasnosti iz hrane našeg doba!

Prema podacima IUFoST (International Union of Food Science and Technology) 99% od svih prisutnih toksičnih supstanci u čovekovom okruženju mogu da ugroze zdravlje ljudi ukoliko su prisutni u dovoljno visokim koncentracijama. Izvesno je da određene sirovine koje se koriste za proizvodnju hrane ili sami proizvodi mogu sadržavati određene količine ovih supstanci.

Bezbednost ribe kao namirnice
autor: Gomex | 10.05.2018

Bezbednost ribe kao namirnice

Najveći izvor kontaminacije ribe patogenim mikroorganizmima su nehigijenski uslovi tokom njene prerade. Proizvodi od ribe koji su potpuno termički obrađeni ili konzervisani na neki drugi način, često mogu biti predmet unakrsne kontaminacije. Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes, patogene forme Escherichia coli i Yersinia enterocolitica  često se nalaze u vodenoj sredini, a samim tim i na površini riba, pa su mogućnosti za unakrsnu kontaminaciju tokom njene prerade velike.

Antibiotici
autor: Gomex | 26.04.2018

Antibiotici

Antibiotici su u upotrebi od ranih 1940-ih godina prošlog veka (otkriće penicilina) i danas se sve više upotrebljavaju u opštoj medicinskoj praksi i u velikom broju slučajeva i kada nisu potrebni ni delotvorni - kod virusnih i gljivičnih infekcija.

Proizvodi životinjskog porekla
autor: Gomex | 12.04.2018

Proizvodi životinjskog porekla

Ukoliko postavimo pitanje potrošačima da li su bezbedniji proizvodi životinjskog ili biljnog porekla najčešće ćemo čuti odgovor da su manje bezbedni proizvodi životinjskog porekla. Uprkos tako formiranom mišljenju, mnogobrojni izveštaji nam potvrđuju oboljenja/epidemije koje su nastale nakon konzumiranja dinja, paradajza ili zelene salate.

Trihineloza i bezbednost hrane u Srbiji
autor: Gomex | 01.04.2018

Trihineloza i bezbednost hrane u Srbiji

Meso zaraženih životinja se po našim propisima uništava spaljivanjem u kafilerijama. Meso divljači - mesojeda i svaštojeda takođe mora da se pregleda metodom veštačke digestije. Meso domaćih svinja zaklanih za potrebe sopstvenog domaćinstva može da se pregleda i metodom kompresije koja je jeftinija ali i manje pouzdana.
ISTORIJAT ČAJNE KOBASICE
autor: Gomex | 08.03.2018

ISTORIJAT ČAJNE KOBASICE

Naziv „čajna“ kobasica potiče od nemačke reči „tee wurst“ koji se odnosi na kobasicu čija proizvodnja datira iz polovine 19. veka u gradu Rügenwaldu na obali Baltika, u Pomeraniji, koji danas (od 1945. godine) pripada Poljskoj, pa i sam grad ima drugi naziv (Darlowo). Ova kobasica pripremana je od svinjskog mesa i čvrstog masnog tkiva svinja, a punjena je u svinjska tanka creva.

OBRADA RIBE ZA PROMET
autor: Gomex | 22.02.2018

OBRADA RIBE ZA PROMET

Sa nutritivnog i zdravstvenog gledišta riba je za čovekovu ishranu vrlo vredna namirnica. Današnja potrošnja ribe u ishrani stanovništva u Srbiji ni izdaleka ne zadovoljava potrebe za tom kvalitetnom namirnicom. Ta se činjenica može objasniti, između ostalog, i prilično jednoličnom ponudom ribe na tržištu.

ZNAČAJ RIBOLOVA U ISHRANI ČOVEKA
autor: Gomex | 08.02.2018

ZNAČAJ RIBOLOVA U ISHRANI ČOVEKA

Više od dve trećine tj. oko 360 miliona kvadratnih kilometara Zemljine površine je pokriveno vodom i ukupna produkcija organskog materijala iz vodenih ekosistema je procenjena na preko 40 000 miliona tona. Ribe se, sa pojedinim vrstama sisara, nalaze na vrhu vodenih ekosistema i one su najbrojnije među kičmenjacima sa preko 20 hiljada poznatih vrsta.

PAKOVANJE HRANE U MODIFIKOVANU ATMOSFERU GASOVA
autor: Gomex | 25.01.2018

PAKOVANJE HRANE U MODIFIKOVANU ATMOSFERU GASOVA

MAP se danas koristi na širokom spektru sveže i ohlađene hrane, uključujući sirovo i termički obrađeno meso i živinu, ribu, paste, voće i povrće, i u novije vreme kafu, čaj i pekarske proizvode. Upotreba MAP-a je prvi put zabeležena 1927. kada je primenjena da bi se produžio period održivosti jabuka. One su pakovane u atmosferu sa malom koncentracijom kiseonika i povećanom koncentracijom ugljen-dioksida.

KAKO SMANJITI RIZIK OD TROVANJA HRANOM
autor: Gomex | 11.01.2018

KAKO SMANJITI RIZIK OD TROVANJA HRANOM

Trovanje hranom je oboljenje izazvano konzumiranjem hrane koja je kontaminirama bakterijama, virusima ili parazitima i/ili njihovim toksinima.

PRAZNIČNA TRPEZA - UŽIVANJE I RIZICI
autor: Gomex | 20.12.2017

PRAZNIČNA TRPEZA - UŽIVANJE I RIZICI

Praznici (novogodišnji, Božićni...) kao i slave u Srbiji su povod za okupljanja porodica i šireg društva, a takvi događaji po tradiciji se slave uz obilje hrane i pića. U vreme praznika i svetkovina, najčešće se priprema veća količina hrane, koja se posle praznika podgreva još nekoliko dana ili se zamrzava. Ovakva vrsta tradicionalne neumerenosti sa sobom nosi i određenu vrstu rizika.

SUVE FERMENTISANE KOBASICE
autor: Gomex | 29.11.2017

SUVE FERMENTISANE KOBASICE

Fermentisane kobasice proizvedene na tradicionalan način i dalje nailaze na sve veći interes ne samo domaćih potrošača. Zbog poželjnih i prepoznatljivih senzorskih svojstava tradicionalno proizvedenih suvih kobasica, potražnja za njima stalno raste.

DA LI NAM JE RIBA PRISUTNA NA TRPEZI SAMO O SLAVAMA?
autor: Gomex | 14.11.2017

DA LI NAM JE RIBA PRISUTNA NA TRPEZI SAMO O SLAVAMA?

Brojne studije su sprovedene na povoljnim efektima n-3 polinezasićenih masnih kiselina (PUFA) iz ribe na zdravlje, što potvrđuje da je povećanje potrošnje ribe kritično za prevenciju takvih bolesti poput koronarne bolest srca, zapaljenske i autoimune bolestima, rak i dijabetes.

MLEČNI PROIZVODI POD LUPOM STRUČNE ANALIZE!
autor: Gomex | 01.11.2017

MLEČNI PROIZVODI POD LUPOM STRUČNE ANALIZE!

Mleko i mlečni proizvodi su među vodećim kategorijama falsifikovanja hrane. Od suštinskog su značaja za određene grupe potrošača, kao što su žene, deca i starije osobe. Obezbeđenje kvaliteta i analitičke metode koje se koriste za proveru identiteta namirnica su od velikog interesa i sa komercijalne i pravne tačke gledišta.

SMERNICE O ISHRANI I ZDRAVLJU LJUDI PRILIKOM KONZUMIRANJA MESNIH PRERAĐEVINA
autor: Gomex | 18.10.2017

SMERNICE O ISHRANI I ZDRAVLJU LJUDI PRILIKOM KONZUMIRANJA MESNIH PRERAĐEVINA

Prema većini stručnjaka, željeni ukupan unos masti u ishrani treba da iznosi svega 25-30% od ukupnog dnevnog energetskog unosa, pod uslovom da 10-15% dnevnog energetskog unosa se sastoji od mononezasićenih masnih kiselina (MUFA), koji imaju neutralan uticaj na razvoj koronarne bolesti srca (coronary heart disease, CHD).

SVINJSKO MESO BOGATO HRANLJIVIM SASTOJCIMA
autor: Gomex | 04.10.2017

SVINJSKO MESO BOGATO HRANLJIVIM SASTOJCIMA

Tokom poslednje dve decenije evropski i američki farmeri koji se bave uzgojem svinja intenzivno su sarađivali sa stručnjacima koji se bave ishranom svinja, veterinarima i genetičarima kako bi se promenio i unapredio način ishrane, uzgoja i genetičke selekcije svinja u cilju razvoja kvalitetnijeg svinjskog mesa, sa manje masnoća, koje će biti dobro prihvaćeno od strane potrošača.