B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Porodični Magazin

Stručnjaci o hrani

Čuvanje namirnica u letnjem periodu
autor: Gomex | 18.07.2019

Čuvanje namirnica u letnjem periodu

U letnjim mesecima rizično je koristiti već pripremljenu hranu koja je dugo stajala van frižidera. Takvi prehrambeni proizvodi koji se drže van rashladnih uređaja duže od 24 sata a nekad i kraće, sumnjivi su na ispravnost, iako ne mora doći do promene izgleda, mirisa i ukusa koji bi ukazali da su neispravni.

Opasnosti prisustva žive u namirnicama
autor: Gomex | 23.05.2019

Opasnosti prisustva žive u namirnicama

Živa se u prirodi nalazi kao elementarna, u neorganskim i organskim jedinjenjima. Od  jedinjenja žive u životnoj sredini najzastupljenija i najtoksičnija je metil-živa. Kod vodenih organizama i njihovih predatora metil-živa se akumulira i dostiže nekoliko puta veće količine od onih u vodi.

Pakovanje svežeg mesa u modifikovanoj atmosferi (MAP)
autor: Gomex | 18.04.2019

Pakovanje svežeg mesa u modifikovanoj atmosferi (MAP)

Na svetskom tržištu je sve veća potražnja za svežim, prirodno očuvanim i kvalitetnim prehrambenim proizvodima koji su u toku proizvodnje što je moguće manje fizički i hemijski tretirani.

Šta sve ima Srbija sa geografskim poreklom?
autor: Gomex | 07.03.2019

Šta sve ima Srbija sa geografskim poreklom?

Jedan od najznačajnijih potrošačkih trendova je sve veća potražnja za tradicionalnim prehrambenim proizvodima koji su specifični za određeno podneblje, način života i predstavljaju važan deo kulturne baštine i nacionalnog identiteta neke regije ili države.

Kadmijum  u namirnicama
autor: Gomex | 07.02.2019

Kadmijum u namirnicama

Kadmijum spada u toksične metale. Poslednjih godina upotreba mu je porasla (koristi se u proizvodnji alkalnih baterija i akumulatora, solarnih ploča, plastike, stakla, pigmenata, raznih legura), tako da se u životnoj sredini, pored nalaženja u zemljinoj kori kao pratilac ruda cinka, olova i bakra, može naći i kao posledica delovanja čoveka.

Značaj sanitacije u industriji hrane
autor: Gomex | 10.01.2019

Značaj sanitacije u industriji hrane

Dezinfekcija (Disinfection: dis + lat. inficere - lоš, оkružеn) u širem smislu predstavlјa skup postupaka kojima se uklanjaju, onesposoblјavaju ili uništavaju mikroorganizmi u toj meri da ne mogu da izazovu novu infekciju, čime se smanjuje rizik od nastanka značajnog zdravstvenog i ekonomskog problema.

Pakovanje ribe u modifikovanu atmosferu
autor: Gomex | 06.12.2018

Pakovanje ribe u modifikovanu atmosferu

Bezbednost hrane i laka dostupnost svih vrsta namirnica je veoma bitan faktor o kome svaki proizvođač mora voditi računa ako želi da bude konkurentan na tržištu. Od  momenta kad je voće ubrano, stoka zaklana ili riba uhvaćena, trka sa vremenom počinje. Od tog trenutka, prirodna razgradnja i kvar ugrožavaju kvalitet i održivost proizvoda.

Akrilamid (AA) u termički obrađenoj hrani
autor: Gomex | 08.11.2018

Akrilamid (AA) u termički obrađenoj hrani

Akrilamid (AA) je molekul niske mase koji se formira tokom termičke obrade hrane (prvenstveno prženja i pečenja), kada temperatura pređe 120°C. Predstavlja međuproizvod tzv. Majlardove reakcije između amino kiseline asparagin i određenih šećera koji se nalaze u hrani. Smatra se toksičnim za nervni sistem i potencijalnim karcinogenom.

Meso i saveti za kupovinu mesa i mesnih proizvoda
autor: Gomex | 11.10.2018

Meso i saveti za kupovinu mesa i mesnih proizvoda

Meso i proizvode od mesa, bilo da su ohlađeni ili zamrznuti, treba da stavljamo u korpu kada smo pri kraju sa kupovinom. Vreme koje meso provede od vitrine u prodavnici do našeg frižidera ne bi trebalo da bude duže od 60 minuta. Čim stignemo kući, meso i proizvode od mesa treba odmah da stavimo u frižider ili zamrzivač. Meso treba uvek da bude upakovano u posebnu plastičnu kesu.

Bezbednost i kvalitet hrane
autor: Gomex | 07.06.2018

Bezbednost i kvalitet hrane

Bezbednost i kvalitet hrane može da se osigura primenom današnjeg savremenog pristupa proizvodnji hrane koji se zasniva na kontroli celog proizvodnog lanca hrane, odnosno kako se to uobičajeno i jednostavno kaže kontrolom od „njive do trpeze“. 

Hemijske opasnosti iz hrane našeg doba!
autor: Gomex | 24.05.2018

Hemijske opasnosti iz hrane našeg doba!

Prema podacima IUFoST (International Union of Food Science and Technology) 99% od svih prisutnih toksičnih supstanci u čovekovom okruženju mogu da ugroze zdravlje ljudi ukoliko su prisutni u dovoljno visokim koncentracijama. Izvesno je da određene sirovine koje se koriste za proizvodnju hrane ili sami proizvodi mogu sadržavati određene količine ovih supstanci.

Bezbednost ribe kao namirnice
autor: Gomex | 10.05.2018

Bezbednost ribe kao namirnice

Najveći izvor kontaminacije ribe patogenim mikroorganizmima su nehigijenski uslovi tokom njene prerade. Proizvodi od ribe koji su potpuno termički obrađeni ili konzervisani na neki drugi način, često mogu biti predmet unakrsne kontaminacije. Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes, patogene forme Escherichia coli i Yersinia enterocolitica  često se nalaze u vodenoj sredini, a samim tim i na površini riba, pa su mogućnosti za unakrsnu kontaminaciju tokom njene prerade velike.

Antibiotici
autor: Gomex | 26.04.2018

Antibiotici

Antibiotici su u upotrebi od ranih 1940-ih godina prošlog veka (otkriće penicilina) i danas se sve više upotrebljavaju u opštoj medicinskoj praksi i u velikom broju slučajeva i kada nisu potrebni ni delotvorni - kod virusnih i gljivičnih infekcija.

Proizvodi životinjskog porekla
autor: Gomex | 12.04.2018

Proizvodi životinjskog porekla

Ukoliko postavimo pitanje potrošačima da li su bezbedniji proizvodi životinjskog ili biljnog porekla najčešće ćemo čuti odgovor da su manje bezbedni proizvodi životinjskog porekla. Uprkos tako formiranom mišljenju, mnogobrojni izveštaji nam potvrđuju oboljenja/epidemije koje su nastale nakon konzumiranja dinja, paradajza ili zelene salate.

Trihineloza i bezbednost hrane u Srbiji
autor: Gomex | 01.04.2018

Trihineloza i bezbednost hrane u Srbiji

Meso zaraženih životinja se po našim propisima uništava spaljivanjem u kafilerijama. Meso divljači - mesojeda i svaštojeda takođe mora da se pregleda metodom veštačke digestije. Meso domaćih svinja zaklanih za potrebe sopstvenog domaćinstva može da se pregleda i metodom kompresije koja je jeftinija ali i manje pouzdana.
ISTORIJAT ČAJNE KOBASICE
autor: Gomex | 08.03.2018

ISTORIJAT ČAJNE KOBASICE

Naziv „čajna“ kobasica potiče od nemačke reči „tee wurst“ koji se odnosi na kobasicu čija proizvodnja datira iz polovine 19. veka u gradu Rügenwaldu na obali Baltika, u Pomeraniji, koji danas (od 1945. godine) pripada Poljskoj, pa i sam grad ima drugi naziv (Darlowo). Ova kobasica pripremana je od svinjskog mesa i čvrstog masnog tkiva svinja, a punjena je u svinjska tanka creva.

OBRADA RIBE ZA PROMET
autor: Gomex | 22.02.2018

OBRADA RIBE ZA PROMET

Sa nutritivnog i zdravstvenog gledišta riba je za čovekovu ishranu vrlo vredna namirnica. Današnja potrošnja ribe u ishrani stanovništva u Srbiji ni izdaleka ne zadovoljava potrebe za tom kvalitetnom namirnicom. Ta se činjenica može objasniti, između ostalog, i prilično jednoličnom ponudom ribe na tržištu.

ZNAČAJ RIBOLOVA U ISHRANI ČOVEKA
autor: Gomex | 08.02.2018

ZNAČAJ RIBOLOVA U ISHRANI ČOVEKA

Više od dve trećine tj. oko 360 miliona kvadratnih kilometara Zemljine površine je pokriveno vodom i ukupna produkcija organskog materijala iz vodenih ekosistema je procenjena na preko 40 000 miliona tona. Ribe se, sa pojedinim vrstama sisara, nalaze na vrhu vodenih ekosistema i one su najbrojnije među kičmenjacima sa preko 20 hiljada poznatih vrsta.

PAKOVANJE HRANE U MODIFIKOVANU ATMOSFERU GASOVA
autor: Gomex | 25.01.2018

PAKOVANJE HRANE U MODIFIKOVANU ATMOSFERU GASOVA

MAP se danas koristi na širokom spektru sveže i ohlađene hrane, uključujući sirovo i termički obrađeno meso i živinu, ribu, paste, voće i povrće, i u novije vreme kafu, čaj i pekarske proizvode. Upotreba MAP-a je prvi put zabeležena 1927. kada je primenjena da bi se produžio period održivosti jabuka. One su pakovane u atmosferu sa malom koncentracijom kiseonika i povećanom koncentracijom ugljen-dioksida.

KAKO SMANJITI RIZIK OD TROVANJA HRANOM
autor: Gomex | 11.01.2018

KAKO SMANJITI RIZIK OD TROVANJA HRANOM

Trovanje hranom je oboljenje izazvano konzumiranjem hrane koja je kontaminirama bakterijama, virusima ili parazitima i/ili njihovim toksinima.