B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Porodični Magazin

KLASIFIKACIJA VINA U SRBIJI

autor: Gomex | 29.11.2017
KLASIFIKACIJA VINA U SRBIJI

U Srbiji je izvršena nova klasifikacija vina prema kojoj se sva dele na vina sa i bez geografskog porekla, pri čemu su ona sa geografskim poreklom svrstana u tri kategorije. Reč je o usaglašavanju sa novim pravilima koje propisuje regulativa Evropske Unije, a vina sa geografskim poreklom – regionalna, kvalitetna i vrhunska – obeležavaće se evidencionim markicama, dok će svaki proizvođač nakon pribavljanja potvrde nadležnih službi o kvalitetu vina koje proizvodi, dobijati evidencione markice u boji – tačno za onu količinu vina koju proizvodi.

Evidencione markice - garancija kvaliteta.

Uvođenjem evidencionih markica, vino je postalo prvi poljoprivredno-prehrambeni proizvod u Srbiji koji ima označeno geografsko poreklo, što bi u budućnosti moglo da se desi i sa raznim vrstama sireva, kajmakom, ajvarom…

Evidenciona markica ima broj, skraćene oznake za kategoriju kvaliteta i godinu berbe. Štampa ih Zavod za izradu novčanica, sa osam oblika zaštite pa je zloupotreba nemoguća.

Novim pravilnikom Ministarstva poljoprivrede predviđena su sledeća obeležja za vina sa geografskim poreklom:

ZELENO i oznaka GI – vina od grožđa iz nekog od tri regiona: centralne Srbije, Vojvodine i Kosova, uz mogućnost korišćenja 15 % grožđa nekog drugog regiona u zemlji,

CRVENO i oznaka KPK – kvalitetna vina sa kontrolisanim geografskim poreklom i kvalitetom isključivo od grožđa iz jednog rejona ili vinogorja i

LJUBIČASTO i oznaka KGPK – vrhunska, najkvalitetnija vina iz jednog rejona ili vinogorja.

Prilikom definisanja skraćenica za nazive koji označavaju kvalitetne kategorije vodilo se računa da porast broja slova u izrazu znači i porast kvaliteta, a isti je slučaj i sa bojama markica – što je boja zatvorenija i intenzivnija (od zelene do ljubičaste) i kvalitet vina je viši.

Otvaranje evropskog tržišta vina za domaće vinare

Dakle, svi koji budu želeli da prodaju vino u Evropskoj Uniji moraće da registruju oznake geografskog porekla po novim domaćim standardima i standardima Unije, koja su stupila na snagu početkom 2014. godine. Prva vina u Srbiji koja su ispunila evropski standard su vina koja će nositi geografsko poreklo “Knjaževac”.

Samo devet srpskih vinarija, čija su pojedina vina od nadležnog ministarstva dobila najvišu oznaku u sistemu geografskog porekla, mogu da koriste ljubičastu KGPK etiketu.

Među njima je i Vinarija “Jović” iz Knjaževca. Ova renomirana porodična vinarija zaslužila je etikete za sledeće vrste vina: Potrkanjski Rajnski rizling, Chardonnay Potrkanjski i Vranac Potrkanjski. Vinarija “Jović” grožđe prerađuje iz sopstvenih vinograda koji se nalaze na sunčanim brežuljcima. Zemljište na nadmorskoj visini 250 do 300 m i klimatski uslovi, kao i uticaj planina Tupižnice i Stare planine, koje okružuju knjaževačko vinogorje, obezbeđuju odlične uslove za gajenje i belih i crnih sorti grožđa.