B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Učestvujte u procesu učenja sa decom

autor: Gomex | 17.03.2022
Učestvujte u procesu učenja sa decom

Jedan od glavnih saveta za učešće u obrazovanju vašeg deteta jeste da prilikom pomaganja ne dajete deci gotove odgovore. Ukoliko se uključujete, svoju pomoć pružite navođenjem na odgovor i motivacijom za razmišljanje, jer baš tu leži ključ samostalnosti.

Uspešan put do samostalnosti

U prvom razredu, nema pravih ocena. Ocenjivanje se vrši opisno i to je period kada neurađen domaći ne donosi lošu ocenu, već je signal da mora pažljivije da se sluša. Dakle, ne plašite se da dete pošaljete „po opomenu“… Za njihovo dobro! 

Kada je u pitanju domaći zadatak, dete bi trebalo da uradi sve samostalno. Dakle, bez pitanja. Naravno, ono će vam se obraćati, ali vi polako i lepim tonom odgovorite da ste tu da pomognete, samo da prvo uradi sve što zna. Ponovite da ćete po završetku pregledati rad i objasniti sve što nije bilo tačno.

Nemojte upasti u klopku da uradite zadatak umesto deteta, jer će im se to brzo „osladiti“. Pokušajte da budete uporniji i stvorite kod deteta naviku da funkcioniše na ovaj način. Za svaki zadatak koji nije tačno urađen pojasnite gradivo i zadajte tri nova zadatka. Tek kada dete samostalno reši bar dva slična zadatka uzastopno, može se reći da je usvojilo znanje. Do tada - izmišljajte nove primere… To je jedan od najuspešnijih puteva do samostalnosti. Sigurno neće biti lako, ali da bi jednog dana neko mogao da podigne teg od 50kg, jedno vreme mora raditi sa manjim težinama… 

Za stariju decu važe ista pravila. Ukoliko ste iz teksta zaključili da ste na pogrešne načine davali podršku detetu, krenite sa ispravkama postupno. Najveći problem je kada roditelj pruža podršku davanjem gotovih rešenja u prethodnim razredima, a onda u jednom momentu odluči da je vreme da se dete osamostali i naglo se isključi. To nije moguće i dete nije spremno za teret koji preuzima. 

"Učenje učenja“ je zlata vredno

Odvajanje bitnog od manje bitnog je najvažnija stvar. Upoznajte dete i sa tehnikama kao što su mape uma (šeme ličnih asocijacija), povezivanje sa životnim primerima, itd… Sve su to tehnike koje, pored lakšeg i bržeg pamćenja, omogućavaju i neuporedivo brže preslišavanje i podsećanje.

Mnogo je načina da učestvujete u obrazovanju svog deteta, ali zapamtite - nikada ne dajte gotove odgovore.

Prelaskom u više razrede, uvođenjem više predmeta, više nastavnika i više različitih zahteva, prelazimo i na novi nivo problema. Deca u ovom uzrastu počinju da se osamostaljuju i sklona su da donesu samostalne odluke, tipa „lako ću ja to”. Ne dozvolite da se gradivo nagomila, dakle učestvujte sofisticirano u praćenju toka gradiva zajedno sa detetom, ali i dalje ne upadajte u zamku da detetu odvadite od posla tako što zadatak uradite umesto njega.