B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Da li vam je žut travnjak?

autor: Gomex | 02.04.2020
Da li vam je žut travnjak?

Ukoliko ste u jesen zaboravili da oslobodite svoj travnjak od mahovine i korova i niste ga prihranili, u proleće vas je sačekala požutela i loša trava. 

Ipak, nije sve tako crno (žuto)

Povlačite grabuljama po travi i rasteretite svoj travnjak. Istovremeno ćete sakupiti veliku količinu širokolisnog korova i mahovine koja se nije videla ispod trave. Nakon ovog postupka, vaš travnjak će početi da diše i ponovo će biti u stanju da usvaja hranljive materije.

Izvršite prihranjivanje. Skoro da ne možete pogrešiti ni sa jednim preparatom, ali vodite računa o uputstvima koja se tiču količine. Previše đubriva moglo bi da napravi ozbiljne probleme, jer trava na taj način biva „spržena“. Bolje je u razmacima bacati po manje veštačkog đubriva. U tom slučaju će koren trave bolje usvajati hranu i prenositi je u nadzemni deo. Prihranu je najbolje bacati na suvu travu, pred samu kišu.

Čestim košenjem do gušće trave

Niže košenje će sprečiti širokolisni korov i pospešiti rast kvalitetne trave. Košenje ponavljajte na maksimalno sedam dana (ukoliko je toplo vreme). Nemojte dozvoliti da trava mnogo poraste. Prolećno zgušnjavanje trave se najbolje postiže čestim košenjem.

Veoma je važan izbor odgovarajuće kosilice i njenih performansi u odnosu na površinu i konfiguraciju travnjaka koji održavate. Takođe je važno da redovno održavate i čistite svoju mašinu, a posebno nož. U slučaju da vam je sečivo otupelo i oštetilo se, bolje je da odustanete od košenja dok ne rešite problem.