B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Porodični Magazin

Porodični magazin 09/2018 - Kolumna

autor: Goran Kovačević | 10.05.2018

Dragi naši,

Ako želite da budete uspešan trgovac, morate da ispunite nekoliko ključnih zahteva.
Verovatno ćete prvo pomisliti na niske cene, ali nećete biti u pravu.

Kada pitate kupce šta im je najbitnije, najveći broj upitanih odgovara da su to cene. To je razuman odgovor i tako bi bilo kada bi kupci kupovali planski. Međutim,  kada posmatrate kako se kupci stvarno ponašaju, lako je primetiti da umesto razuma caruju emocije. Pravljeni su eksprimenti gde bi za jedan te isti proizvod, samo u različitoj boji, ispitivači određivali tri različite cene. Bez obzira na deklaraciju koja jasno pokazuje da se radi o istim proizvodima, većina se opredeljivala za onaj sa srednjom cenom. Logika ide otprilike ovako: nisam bogat da kupujem najskuplje, ali ni siromah da kupujem najjeftinije. Dakle, opredeljujem se za srednju cenu.

Prvi i  najvažniji zahtev je da je vaša prodavnica dobro pozicionirana. Teško je poverovati ali ponekad 50 metara udaljenosti čini neku prodavnicu uspešnom ili neuspešnom. Ipak, ovo je relativno lakši zahtev jer se može rešiti sa malo ili malo više novca. Ako ste spremni da dovoljno odrešite kesu, većina dobrih lokacija će vam biti dostupna.

Drugi zahtev je da napravite dobar izbor (asortiman) proizvoda. Ovo je vrlo komplikovan proces jer i pored sve globalizacije, ipak i dalje ostaju značajne razlike u kupovnim navikama, zavisno od geografskog područja. Pravi trgovac mora da prilagodi asortiman proizvoda okolini u kojoj trguje. Nekada se radi o malom broju specifičnih artikala, ali bez obzira na njihov broj, kupac će izabrati baš vašu radnju samo ako imate te proizvode koje on želi da kupi. Izgleda jednostavno, ali kada imate lanac prodavnica rasprostranjen duž cele države, prilagođavanje asortimana postaje umetnost. S jedne strane ako imate previše različite asortimane po prodavnicama, teško je upravljati poslom, a sa druge strane, ako je sve uniformisano, ako nemate te specifične lokalne proizvode, kupci će vas izbegavati.

Treći zahtev je da svakom proizvodu odredite optimalnu cenu. Ni prenisku ni previsoku. Ako je cena preniska nećete ništa zaraditi i smeši vam se bankrot. Ako je cena previsoka, kupci će izabrati povoljnijeg trgovca i opet vam se smeši bankrot. Ovo je kao veština hodanja po žici. Ako malo izgubite ravnotežu, nestaćete u ambisu, a žica je... baš tanka.

I mi u Gomexu balansiramo po toj tankoj žici. Nekada sa više, a nekada sa manje uspeha. Sreća je što ne postoji kompjuterski program koji bi izračunao idealno mesto, idealne asortimane i idealne cene, pa smo svi u istom loncu. Ovo je bitka bez kraja i zove se konkurencija. U ovoj trgovačkoj bici najveću korist imaju kupci. Tako i treba da bude. Znam da se ponavljam, ali ne zaboravite - konkurencija je najbolji lek protiv bilo kakve zloupotrebe u bilo kom obliku javnog života. Ako ima konkurencije, vi ste sigurniji i možete da nakrivite šešir ili, kako mi kažemo...

                                Šešir nakrivi, lakše se živi!