B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Pristanak za obradu podataka o ličnosti

Dajem Pristanak za obradu podataka o ličnosti DOO GOMEX ZRENJANIN, kao Rukovaocu u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018), da moje podatke o ličnosti koje dajem u narednoj Prijavi za posao, može obrađivati i čuvati u  svojoj  bazi podataka u svrhu svih eventualnih budućih potreba za zapošljavanjem ili drugim vidom radnog angažovanja, na poslovima koji bi odgovarali mom  stepenu stručne spreme odnosno obrazovanja, i da me u istu svrhu može kontaktirati putem  konakt podataka koje dajem telefonom, emailom ili poštom. 

Pristanak dajem dobrovoljno i potpisom potvrđujem da sam upoznat/a sa  Obaveštenjem o obradi i zaštiti podataka o ličnosti.

Upoznat/a  sam da pristanka na obradu podataka o ličnosti mogu povući u bilo kom trenutku i bez ikakvih negativnih posledica, dostavljanjem opoziva u pismenoj formi DOO Gomex Zrenjanin na adresu: Beogradski put BB, 23000 Zrenjanin ali opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.