B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

 • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

 • GOMEX Facebook

  GOMEX Instagram

Aktuelno

06.02.2019
Nagradni konkurs "Moj savršen spoj"
 • Nagradni konkurs "Moj savršen spoj"
 • Nagradni konkurs "Moj savršen spoj"
 • Nagradni konkurs "Moj savršen spoj"
 • Nagradni konkurs "Moj savršen spoj"

Nagradni konkurs "Moj savršen spoj"

Pravila nagradnog konkursa
»Moj savršen spoj«

 

PROPOZICIJE NAGRADNOG FOTO KONKURSA

U nagradnom konkursu mogu učestvovati fotografije na kojoj se nalaze dva proizvoda  iz asortimana trgovinskog lanca Gomex d.o.o. a koja treba da simbolizuju par koji ne može jedan bez drugog ili koji je savršen spoj. Potrebno je da artikli budu iz prehrambenog asortimana. Prilikom postavljanja fotografije mora se navesti hashtag #mojsavrsenspoj, zapratiti i tagovati stranicu @gomex_trgovina. Svaki učesnik nagradne igre ima pravo da pošalje samo jednu fotografiju! U slučaju da neko pošalje više od jedne, računaće se samo ona fotografija koja je prva poslata.

 

ORGANIZATOR I TRAJANJE KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa “Moj savršen spoj” Gomex  d.o.o. Zrenjanin. Foto konkurs traje u periodu od 06.02.2019. godine sa početkom u 15:00 do 14.02.2019. godine do 23h i organizuje se na  teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije.

 

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju sva punoletna fizička lica - državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod priređivača, „Gomex“ d.o.o. , kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

 

MEHANIZAM UČESTVOVANJA

Konkurs se realizuje na Instagramu postavljanjem isključivo fotografije sa hashtag-om #mojsavrsenspoj I tagom @gomex_trgovina. Učestvovanjem u nagradnom konkursu učesnik prihvata propisane uslove, kako je definisano u opštim odredbama. Da bi učesnik mogao preuzeti nagradu potrebno je da ima fiskalni račun iz bilo kog objekta Gomex-a u vrednosti većoj od 500.00 RSD. Važe se samo kupovine obavljene u period od 06.02. do 14.02.2019.godine.

Fotografija treba da bude kreativna i zanimljiva, a žiri će izabrati 6 dobitnika nagrada. Dobitnici će biti birani po 3 učesnika ženskog I 3 učesnika muškog pola.

 

Žiri čine: 

1.    Rukovodilac menadžera kategorija Gomex Srbija 

2.    Digital Manager agencije One Stop Marketing,

3.    Rukovodilac marketing sektora Gomex Srbija 

 

Žiri Organizatora će prihvatiti samo fotografije koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Gomex. Na konkursu mogu da učestvuju svi koji: su stariji od 18 godina, koji su saglasni sa pravilima ovog konkursa, koji pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu, adresu stanovanja, pol, datum rođenja) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa.  Sve fotografije će biti postavljene i dostupne za pregled na Instagramu pod #mojsavrsenspoj

 

FOND NAGRADA I PREUZIMANJE NAGRADE

 

Pobednici će po izboru žirija osvojiti nagrade, 3 ženska poklon paketa i 3 muška poklon paketa:

1. Ženski poklon paket

- Ženski kozmetički set Dove sa neseserom (shower/losion/stick)

- Knjiga Laguna “Zauvek moj dragi” Džordžo Mojes

- Čokolada Normandie celi lešnik 250g

- Par ženskih čarapa Imsaplet

 

2. Muški poklon paket

- Muški kozmetički set Dove sa neseserom (shower/losion/deo)

- Knjiga Laguna “Aleksandar od Jugoslavije” Vuk Drašković

- Čokolada Normandie celi lešnik 250g

- Par muških čarapa Imsaplet

 

Pobedničke fotografije i imena dobitnika nagrada biće objavljena na Instagram stranici kompanije Gomex najkasnije 5 dana od završetka nagradnog konkursa. Učesnici čije fotografije budu proglašeni kao pobedničkea biće pozvani od strane organizatora najkasnije u roku od 15 dana od završetka konkursa kako bi usledio dogovor o preuzimanju nagrade. Ukoliko se dobitnik neke od nagrada iz ovog konkursa ne javi i na telefonski poziv  u periodu od 15 dana od dana objavljivanja pobednika, smatraće se da je dobitnik odustao od nagrade, a Organizator nije dalje u obavezi da nagradu isporuči. 

 

OPŠTE ODREDBE

 

Gomex d.o.o. obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima zabavni karakter.  Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće: 

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.  Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa mogu da se  koriste u promotivne i druge marketinške svrhe. Pristajem da budem kontaktiran od strane organizatora u vezi ovog konkursa. Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su telefon i adresa stanovanja prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.  Potvrđujem da sam upoznat sa pravom organizatora da pri realizaciji ovog nagradnog konkursa ne prihvati ili ukloni sve priče koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje brend promoviše (biće uklonjene objave koje se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.). Potvrđujem da organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem. U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

 

 • Nagradni konkurs "Moj savršen spoj"
 • Nagradni konkurs "Moj savršen spoj"
 • Nagradni konkurs "Moj savršen spoj"
 • Nagradni konkurs "Moj savršen spoj"