B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Aktuelno

20.11.2017
Miloš Trošić pobednik sedmog ciklusa projekta "Letnja stručna praksa"
  • Miloš Trošić pobednik sedmog ciklusa projekta "Letnja stručna praksa"
  • Miloš Trošić pobednik sedmog ciklusa projekta "Letnja stručna praksa"

Miloš Trošić pobednik sedmog ciklusa projekta "Letnja stručna praksa"

Na Tehničkom Fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu svečano je proglašen pobednik sedmog po redu ciklusa projekta "Letnja stručna praksa".
Petočlana komisija, koju si činili profesori sa fakulteta, jedan predstavnik ZREPOK-a i prošlogodišnji pobednik projekta, ocenili su kandidate i izabrali najboljeg među njima.
 
Ovu titulu poneo je Miloš Trošić za projektni zadatak koji je realizovan u kompaniji GOMEX pod nazivom "Razvoj softvera za prijem i kategorisanje žalbi".
Nakon uručenja, Miloš je u razgovoru sa medijima naglasio značaj stečenog iskustva uz konstataciju da je angažovanje u kompaniji GOMEX značajan početni korak, jer u okviru kompanije ima mogućnosti da nauči sve što mu je potrebno za dalje usavršavanje.
 
Pobedniku će zrenjaninski fakultet omogućiti nastavak školovanja na master studijama o njihovom trošku, dok će ZREPOK obezbediti stipendiju u ukupnom iznosu od 120.000,00 dinara koja će Milošu biti isplaćena u 12 mesečnih rata tokom trajanja master studija.
Grad Zrenjanin će sve učesnike projekta nagraditi sa 30.000,00 dinara.
 
Podsećanja radi, nakon raspisanog konkursa, maja ove godine, za obavljanje letnje stručne prakse u 2017. godini, u skladu sa postavljenim kriterijumima, izabrano je 18 studenata a realizacija programa "Letnje stručne prakse 2017" startovala je početkom jula.
Studenti su tokom leta obavljali praksu u firmama članicama ZREPOK-a, odnosno u firmama Unije poslodavaca Srbije – Poslodavci Zrenjanina.
 
Za rad studenata i pomoć u realizaciji zadataka bili su zaduženi mentori iz firmi u kojima su studenti obavljali praksu u okviru koje im je bilo omogućeno da steknu  prva praktična znanja i iskustva iz oblasti studija koje izučavaju.
Studenti su bili u obavezi da tokom prakse urade projektni zadatak, a celokupan proces se završio prezentacijom i odbranom radova koji su studenti vršili pred komisijom.
 
 
 
  • Miloš Trošić pobednik sedmog ciklusa projekta "Letnja stručna praksa"
  • Miloš Trošić pobednik sedmog ciklusa projekta "Letnja stručna praksa"