Kontakt podaci:


Distributivni centar
Beogradski put bb
23000 Zrenjanin

Tel: 023 315 02 30
Fax: 023 524 010
Potrošački telefon: 023 315 02 37
E-mail: kontakt@gomex.rs

Tekući računi:

 

Vojvođanska banka: 355-1034805-04
Raiffeisen bank: 265-2010310003288-88
Banca Intesa:160-10720-23
Komercijalna Banka: 205-35177-93
Hypo Alpe-Adria Bank : 165-8172-70
OTP Banka: 325-9500900019064-38
Credit Agricole Banka:
330-15007402-45

Osnovni podaci:

 

Naziv: DOO GOMEX
Sedište: 23000 Zrenjanin
Adresa: Miletićeva 27a
PIB: SR101161267
Matični broj: 08652163
Reg.broj: 24208652163
Broj prijave PEPDV: 128413869
Šifra delatnosti: 4711

 

 

GLAVNO IZVRŠNO RUKOVODSTVO

GORAN KOVAČEVIĆ
Direktor
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DRAGAN RANISAVLJEVIĆ
Direktor za finansijske i opšte poslove
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MILUN VOJINOVIĆ
Direktor operacija
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MIRJANA KOVAČEVIĆ
Izvršni direktor za ljudske resurse
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DRAGAN VUKOVIĆ
Izvršni direktor za održavanje
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BOJANA AĆIMOV
Izvršni direktor za opšte poslove
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IGOR TOMŠIĆ
Izvršni direktor za maloprodaju
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MILENKO ĐUKIĆ
Izvršni direktor za distribuciju
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BOJAN IVETIĆ
Izvršni direktor za kontroling
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SLOBODAN VASIĆ

Rukovodilac bezbednosti, zdravlja na radu i osiguranja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ZOLTAN ROMAN
Rukovodilac IT službe
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MARIJA LACKOV
Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

BILJANA AĆIMOVIĆ
Rukovodilac Distributivnog centra Šabac
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

SLUŽBA ZA KONTROLING

BORIS TOLJAGA
Viši analitičar operacija
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DRAGANA KOVAČ

Rukovodilac kontrole kvaliteta proizvoda i procesa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SLUŽBA ZA KOMERCIJALNE POSLOVE

NENAD MOMČILOV
Rukovodilac upravljanja kategorijama
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NIKOLA NOVKOVIĆ
Vođa kategorije
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ZORAN BEŠTANSKI
Vođa kategorije
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ĐORĐE ĐUKIĆ
Asistent vođe kategorije
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DEJAN ŠERF
Asistent vođe kategorije
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MILAN POPOVIĆ
Asistent vođe kategorije
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

JOVAN PETKANIĆ
Asistent vođe kategorije
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PREDRAG BOKIĆ
Asistent vođe kategorije
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MARKO KNEŽEVIĆ
Asistent vođe kategorije
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NEMANJA MITROVIĆ

Rukovodilac nabavke

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SANJA MANČIĆ
Referent nabavke
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


DINO RAC
Referent nabavke
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MIĆO DAVIDOVIĆ
Menadžer prodaje na veliko
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SLUŽBA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

BOJANA NIĆETIN

Rukovodilac promotivnih aktivnosti
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DRAGAN ČOROKALO
Referent promotivnih aktivnosti
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

NEDELJKO GOLUŠIN
Referent promotivnih aktivnosti
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PREDRAG VLAHOVIĆ
Grafički dizajner
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

MERCHANDISING SLUŽBA

ALEKSANDAR RADONIĆ

Rukovodilac merchandising službe
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

JOVANA MILOVANOVIĆ
Merchandising saradnik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NATAŠA PAVLOV
Merchandising saradnik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

PROIZVODNJA

SRĐAN GRUJIN
Rukovodilac rashladnog centra
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IGOR VORGIĆ
Projekt menadžer
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

TRANSPORT

SRĐAN VASILJEVIĆ
Rukovodilac transporta
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Maloprodajna služba
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Veleprodajna služba
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Računovodstvo i finansije
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Aktuelna akcija

Kupi me u cetvrtak

Vikend akcija

© Gomex d.o.o. 2013 Sva prava zadržana.