Kontakt podaci:


Distributivni centar
Beogradski put bb
23000 Zrenjanin

Tel: 023 315 02 30
Fax: 023 524 010
Potrošački telefon: 023 315 02 37
E-mail: kontakt@gomex.rs

Tekući računi:

 

Vojvođanska banka: 355-1034805-04
Raiffeisen bank: 265-2010310003288-88
Banca Intesa:160-10720-23
Komercijalna Banka: 205-35177-93
Hypo Alpe-Adria Bank : 165-8172-70
OTP Banka: 325-9500900019064-38
Credit Agricole Banka:
330-15007402-45

Osnovni podaci:

 

Naziv: DOO GOMEX
Sedište: 23000 Zrenjanin
Adresa: Miletićeva 27a
PIB: SR101161267
Matični broj: 08652163
Reg.broj: 24208652163
Broj prijave PEPDV: 128413869
Šifra delatnosti: 4711

 

GLAVNO IZVRŠNO RUKOVODSTVO

GORAN KOVAČEVIĆ
Direktor
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MIRJANA KOVAČEVIĆ
Rukovodilac supervizije i obuke kadrova
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DRAGAN VUKOVIĆ
Izvršni direktor za razvoj i održavanje
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BOJANA AĆIMOV
Izvršni direktor za opšte poslove i ljudske resurse
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IGOR TOMŠIĆ
Izvršni direktor za maloprodaju
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DRAGAN RANISAVLJEVIĆ
Izvršni direktor za finansije
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MILUN VOJINOVIĆ
Izvršni direktor za komercijalne poslove
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MILENKO ĐUKIĆ
Izvršni direktor za distribuciju
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SLOBODAN VASIĆ
Rukovodilac bezbednosti, zdravlja na radu i osiguranja
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZOLTAN ROMAN
Rukovodilac IT službe
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MARIJA LACKOV
Rukovodilac finansijsko-knjigovodstvenih poslova
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

BILJANA AĆIMOVIĆ
Rukovodilac Distributivnog centra Šabac
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

SLUŽBA ZA KOMERCIJALNE POSLOVE

BORIS TOLJAGA
Rukovodilac menadžera kategorije
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


NENAD MOMČILOV
Menadžer kategorije proizvoda
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NIKOLA NOVKOVIĆ
Menadžer kategorije proizvoda
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ZORAN BEŠTANSKI
Menadžer kategorije proizvoda
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ĐORĐE ĐUKIĆ
Menadžer kategorije proizvoda
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DEJAN ŠERF
Menadžer kategorije proizvoda
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MILAN POPOVIĆ
Menadžer kategorije proizvoda
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

JOVAN PETKANIĆ
Menadžer kategorije proizvoda
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NEMANJA STANOJEVIĆ
Menadžer kategorije proizvoda
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PREDRAG BOKIĆ
Menadžer kategorije proizvoda
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

SANJA MANČIĆ
Referent nabavke
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NEMANJA MITROVIĆ
Referent nabavke
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

MIĆO DAVIDOVIĆ
Menadžer prodaje na veliko
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MARKETING

Marketing služba
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


BOJANA NIĆETIN
Rukovodilac marketinga
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DRAGAN ČOROKALO
Marketing menadžer
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

NEDELJKO GOLUŠIN
Marketing menadžer
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PREDRAG VLAHOVIĆ
Art & Design menadžer
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Merchandising služba

 

ALEKSANDAR RADONIĆ
Rukovodilac merchandising službe
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

JOVANA MILOVANOVIĆ
Merchandising saradnik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NATAŠA PAVLOV
Merchandising saradnik
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PROIZVODNJA

SRĐAN GRUJIN
Rukovodilac rashladnog centra
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IGOR VORGIĆ
Projekt menadžer
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DRAGANA KOVAČ
Rukovodilac službe kvaliteta
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TRANSPORT

SRĐAN VASILJEVIĆ
Rukovodilac transporta
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Maloprodajna služba
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Veleprodajna služba
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Računovodstvo i finansije
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Aktuelna akcija

Kupi me u cetvrtak

Vikend akcija

© Gomex d.o.o. 2013 Sva prava zadržana.